Situace okolo Fincentrum a 4fin naznačuje, že Švýcaři tahají za kratší provaz

30.11.-0001

25.října jsme naše čtenáře jako první informovali, že společnost Fincentrum & Swiss Life podala trestní oznámení na osoby, které stojí za společností 4fin. Švýcaři obviňují skupinu osob z podvodného jednání, protože vznik společnosti 4fin vidí jako událost, která byla připravovaná ještě před jejich majetkovým převzetím Fincentra.

Odchod čtyř důležitých zemských ředitelů Kováře, Bittnera, Martinovského a Borovičky byl bezpochyby čárou přes rozpočet celé akvizice a zničil jakékoliv plány, které Švýcaři s Fincentrem mohli mít. Dva ze tří prodávajících Fincentra ARX Equity Partners a Petr Stuchlík se navíc cítí být poškození tím, že díky rozpadu významné části Fincentra nedostali (a asi ani nedostanou) zbývající část kupní ceny za společnost. Třetí z prodávajících Martin Nejedlý má být osobou, která je součástí skupiny, která celý vznik 4fin organizovala.

Celá věc tedy vyústila v podání trestního oznámení, kde figuruje celá řada osob podezřelých z trestního jednání. Kromě zmíněných bývalých zemských ředitelů Fincentra a Martina Nejedlého se v textu trestního oznámení objevuje i společnost Broker Trust nebo bývalá finanční ředitelka Fincentra Hana Strnadová, která se na vzniku nové sítě také podílela. Trestní oznámení je krokem, které vzbudilo veliké emoce a které vzbudilo u nemalé části zúčastněných osob dojem, že Fincentrum & Swiss Life jsou více v právu v celé kauze. My tuto situaci čteme výrazně jinak.

Trestní oznámení místo žaloby

Zarážející je podoba trestního oznámení místo žaloby. Jde totiž o klasický obchodní spor, kde jedna strana obchodního jednání se cítí být poškozená druhou stranou a kde by měla operovat smluvní dokumentací, kterou s protistranou má.

Trestní oznámení má totiž zejména dvě zásadní nevýhody proti žalobě.

Oznamovatel není pánem řízení

Nelze vzít zpět. Je to podobné, jako by dotyčný nahlásil, že byl svědkem násilného trestného činu. U žaloby to možné je. Například v případě dohody na mimosoudním vyrovnání může žalobce svou žalobu stáhnout. Je to tedy jistý nástroj vyjednávání, který u trestního oznámení není.

Posun na druhé místo nároků za stát

Objevila se jistá teorie, že výnosy 4fin a Broker Trust plynoucí ze společné spolupráce by se mohly stát nelegálními, a tudíž by teoreticky mohly propadnout státu jako výnosy z ilegální činnosti. Je to poměrně divoký konstrukt, který je asi i vysoce nepravděpodobný, nicméně to nic nemění na tom, že v případě, že by trestní řízení bylo úspěšné, tak by zde mohly vzniknout závazky vůči státu na straně odsouzených. Tím by se oznamovatel v případném řízení o náhradě škody dostal až za stát, tudíž opět méně výhodná pozice než žaloba v obchodním sporu.

Takže proč trestní oznámení?

Špatná konkurenční doložka?

Je vysoce pravděpodobné, že jde o scénář „tonoucí se stébla chytá“ a že právníci Fincentrum & Swiss Life nemají na dotyčné osoby, jak se lidově říká, „nabito“. Pokud nemají kvalitně ošetřenou konkurenční doložku, tak by žaloba v obchodním sporu neměla příliš velkou šanci na úspěch. Může se totiž stát, že konkurenční doložka nepodchytila všechny možné varianty spolupráce těchto osob s nově vzniklou entitou, která přímo konkuruje Fincentrum&Swiss Life.

Jistina desítky milionů

Dalším podstatným aspektem žaloby o náhradu škody je, že žalobce musí složit část požadované náhrady škody jako jistinu. V tomto případě nejde o malé peníze, protože se bavíme o desítkách milionů korun, které by bylo potřeba nyní do této záležitosti „investovat“. Riziko, že by obchodní spor neuspěl, je tedy vysoké.

OSVČ a snaha o kriminalizaci konkurenční protistrany

Obchodníci Fincentra jsou OSVČ a jejich loajalita může být vyžadována pouze velice limitovaným způsobem. Proto odchod velké části obchodníků do nové společnosti, která je podporována bývalými důležitými hráči obchodní sítě Fincentra je něco, čemu lze právně jen velmi obtížně zamezit. A pokud si Nejedlý, Kovář, Bittner, Martinovský a Borovička ohlídali, že taková spolupráce není v rozporu s konkurenční doložkou, tak mají noví majitelé Fincentra opravdu hodně složitou situaci.

Trestní oznámení tak působí z pohledu nezaujatého pozorovatele jako něco, co má kriminalizovat osoby, se kterými se nový vlastník Fincentra dostal do obchodního sporu, který neumí vyhrát na bojišti obchodu ani obchodního právního sporu. Až trapně pak působí různé drobné ústrky, kdy si Fincentrum registruje loga svého soupeře.

Hogo fogo amatérismus

Pravdou je, že švýcarská firma Swiss Life koupila druhou finančně zprostředkovatelskou firmu v ČR a že je to druhý velmi neúspěšný pokus. Stejně jako v prvním případě se obchodní síť akvírované společnosti výrazně zmenšila a prudce poklesl obrat. Navzdory obrovskému zázemí, která má Swiss Life ve Švýcarsku, se ukazuje, že českému finančně zprostředkovatelskému trhu Švýcaři nerozumí. Obě jejich akvizice jsou neúspěšné zejména z toho důvodu, že neznají situaci v terénu obou firem, které kupovali. Jednoznačně si tak firma udělala nekvalitní due dilligence při nákupu společnosti a teď za to sklízí ovoce, které jí nechutná. Parta z velké nadnárodní finanční korporace tak vypadá jako soubor největších amatérů na českém finančním trhu. Inu, když vám dává peníze korporace s bilanční sumou přes 200 miliard dolarů, tak nějakých 40 milionů dolarů je kapka v moři. Zaplatí to drobní akcionáři v čele s BlackRock, UBS Asset Management nebo Vanguard. Tedy investoři v podílových fondech těchto společností.

Ti obchodníci a zemští ředitelé, kteří z Fincentra odešli, nejsou žádní kriminálníci. Jsou to lidé podnikající v regulovaném oboru s příslušnými licencemi od ČNB, kteří chtějí dělat svou práci po svém a kterým se dost možná nelíbí, že během 5 let jejich firma 2x změnila majoritního vlastníka. Jako OSVČ disponovali velkou svobodou, a tak se prostě zvedli a odešli jinam.

Adresa: Revoluční 910/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Otevrrací doba: po - st - pá: 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00