Jak se stát velkým „Investorem“?

30.11.-0001

Mnoho z nás začíná uvažovat o budování majetku na počátku své pracovní kariéry. Ti prozíravější si tvoří první úvahy o budoucnosti již během studií a sbírají první zkušenosti. Byť o tom často ani nevědí, začínají si vytvářet budoucí finanční plán. Nemalou část z nich žene touha stát se bohatým a úspěšným ve svém oboru a životě. „Vydělám hodně peněz, výhodně je zainvestuji, stanu se nezávislým a nebudu muset tolik pracovat.“ A pak to přichází. S rostoucím příjmem rostou i výdaje a sen o budování velkého majetku k jeho zainvestování a bezpracnému rozmnožování se rozplývá.

Kde se stala chyba?

Mezi základní pravidla investování patří především dlouhodobost, disciplína a investování odložených prostředků, kdykoliv to je jen možné, tedy právě nyní. Bohužel bez zkušeností a znalostí tato základní pravidla velice často porušujeme a stanové cíle nenaplníme.

Drobní investoři mohou jednorázově zainvestovat část prostředků nebo pravidelně odkládat a investovat část příjmů. Každá z variant má své kouzlo, přednosti i nevýhody. Při striktním dodržení základních pravidel největší úspěchy přináší zejména kombinace zainvestování jednorázové částky a nastavení pravidelného investování menších částek.

O výhodách pravidelného investování bylo napsáno mnoho odborných článků. K velkým výhodám patří jistě rozkládání investice v čase a efekt průměrování nákupních cen.

Akciové trhy, na kterých investují investoři s obvykle dlouhodobými cíli (zajištění penze, splacení úvěru na bydlení, mezigenerační předání majetku apod.), často výrazně kolísají. Investoři prochází jednotlivými fázemi ekonomických cyklů, růsty střídají poklesy. Pokud se však podíváme na akciové trhy dlouhodobou optikou, uvidíme pokračující růst a překonávání nových maxim.

Nezkušené investory velké kolísání cen akcií obvykle odradí od uskutečnění první investice nebo naopak zainvestují v době velkého optimismu a při prvním zakolísání se ztrátou prodávají. Jde o častý jev pramenící z malých zkušeností a neznalosti kapitálových trhů.

Největší výhodou pravidelného investování je tak získávání zkušeností a osahávání si kapitálových trhů investicemi menších pravidelných částek. Například investice do podílových fondů umožňují i nejmenším investorům účast na kapitálových trzích obdobně jako se jich účastní ti největší investoři.

Díky průměrování nákupních cen dochází minimálně na počátku, kdy investoři získávají první zkušenosti, k vyhlazení vyššího kolísání hodnoty jejich majetku. Při poklesu cen bude investor nakupovat za stejnou částku větší počet kusů aktiv. Návrat hodnoty majetku tak bude v prvních letech i při volatilnějším (kolísavějším) období rychlejší. Vedle toho mnoho investorů bude vždy ochotných v investici pokračovat v důsledku menšího objemu zainvestovaných peněz. I pokud se na počátku trefíme do období velkého poklesu, bude vysoká procentní ztráta pro investory akceptovatelná.

Překonání takového období přináší drobným investorům nejvíce zkušeností. Po návratu akciových trhů a překonávání nových maxim se investor stává odolnějším pro další budoucí turbulentní období. Efekt pravidelných investic se v delším horizontu ztrácí, pokud nejsou v době větších propadů částky navyšovány, ale investoři již vědí, že v takových obdobích není vhodné aktiva prodávat. Nastává okamžik, kdy jsou ochotni investovat i větší jednorázové částky.


A proč i přesto někteří své pravidelné investice ruší?

Obvykle vše pramení opět z nedostatku informací a zejména z nepochopení základního principu dlouhodobosti a disciplinovanosti. I přesto, že na počátku investor uvažuje o velmi dlouhém období, má obvykle tendenci v kratších intervalech své investice hodnotit.

Mám zkušenost, že pokud není po 5 letech investice výrazně úspěšná, začínají investoři uvažovat o změně. Jen málo z nich si uvědomí, že v takto krátkém časovém horizontu je pravděpodobnost výrazného úspěchu u pravidelné investice rovna sázce na červenou nebo černou.

Průměrný objem zainvestovaných prostředků se rovná zhruba poloviční době. Pokud akciové trhy na počátku porostou a na konci propadnou pouze zpět, je investor díky průměrování nákupních cen ve ztrátě. Pokud akciové trhy budou volatilní, ale pětiletku zakončí na stejné ceně jako na počátku, bude investor zhruba na svém. Pokud trhy na počátku poklesnou, a pak se během období vrátí zpět, bude investor v zisku. Případně pokud investor projde pouze rostoucí fází cen, bude v zisku, který však nebude nijak výrazný například v porovnáním se zainvestovaným jednorázovým vkladem.


Co nejvíce přispívá k celkovému výsledku?

S velkou váhou se dá říci, že celkový úspěch investice závisí na tom, do čeho investujeme a jaké operace v průběhu časového horizontu provedeme. S tím nám poradí zkušení investiční profesionálové.

To nejzásadnější je ale na nás samotných – musíme se rozhodnout a vytyčit si cíl, začít investovat, co nejdříve je to jen možné, být disciplinovaní a sbírat zkušenosti.

Adresa: Revoluční 910/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Otevrrací doba: po - st - pá: 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00